Användarvillkor

1. Villkor

Genom att komma åt webbplatsen på https://quickpen.de/ , Du samtycker till att vara bunden av dessa användarvillkor, alla tillämpliga lagar och förordningar, och samtycker till att du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte samtycker till något av dessa villkor är det förbjudet att använda eller komma åt denna webbplats. Materialet på denna webbplats är skyddat av tillämplig upphovsrätt och varumärkeslagstiftning.

2. Använd licens

 • Tillstånd beviljas att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet (information eller mjukvara) på Trin pharmas webbplats för personlig, icke-kommersiell övergående visning. Detta är beviljandet av en licens, inte en överföring av titeln, och under denna licens får du inte:
  • modifiera eller kopiera materialet;
  • använda materialen för något kommersiellt syfte eller för någon offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell);
  • försök att dekompilera eller omvända ingen programvara som finns på Trin farmas webbplats;
  • ta bort alla upphovsrättsliga eller andra egna notationer från materialet; eller
  • överföra materialet till en annan person eller ”spegla” materialet på någon annan server.

   

 • Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av Trin pharma när som helst. När du har avslutat din visning av dessa material eller vid upphörandet av denna licens måste du förstöra allt nedladdat material som du har, oavsett i elektroniskt eller tryckt format.

3. varning

 • Materialet på Trin pharma: s webbplats tillhandahålls på “as is” -basis. Trin pharma ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och härmed nekar och förnekar alla andra garantier inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för försäljningsbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång av immateriell egendom eller annan kränkning av rättigheter.
 • Trin pharma garanterar inte eller gör några framställningar angående noggrannhet, troliga resultat eller tillförlitlighet för användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är länkade till denna webbplats.

4. begränsningar

Trin pharma eller dess leverantörer får under inga omständigheter ansvara för några skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott) som uppstår till följd av användningen eller oförmågan att använda materialet på Trin pharmas webbplats, även om Trin Pharma eller en Trin Pharma-auktoriserad representant har meddelats muntligt eller skriftligt om möjligheten till sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följd- eller tillfälliga skador, kanske dessa begränsningar inte gäller dig.

5. Materials noggrannhet

Materialet som visas på Trin farmas webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Trin pharma garanterar inte att något av materialen på sin webbplats är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Trin pharma kan när som helst utan förvarning göra ändringar i materialet på sin webbplats. Trin pharma åtar sig dock inte att uppdatera materialet.

6. länkar

Trin pharma har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderingen av någon länk innebär inte att Trin pharma godkänner webbplatsen. Användning av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. ändringar

Trin pharma får när som helst ändra dessa användarvillkor för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats accepterar du att vara bunden av den dåvarande versionen av dessa användarvillkor.

8. Gällande lag

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Steinbeisweg 24, 74523 Schwabish Hall, Tyskland och du underkänner oåterkalleligen domstolarnas exklusiva jurisdiktion i den staten eller plats.