Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Det är Trin pharmas policy att respektera din integritet angående all information vi kan samla in från dig på vår webbplats, https://quickpen.de/ och andra webbplatser som vi äger och driver.

Vi ber bara om personlig information när vi verkligen behöver den för att tillhandahålla en tjänst till dig.
Vi samlar in det på rättvisa och lagliga sätt, med din kunskap och medgivande. Vi låter dig också veta varför vi samlar in det och hur det kommer att användas.

Vi behåller endast insamlad information så länge som det krävs för att ge dig din begärda tjänst. Vilken information vi lagrar, skyddar vi på kommersiellt godtagbara sätt för att förhindra förlust och stöld, samt obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.

Vi delar inte någon personligt identifierande information offentligt eller med tredje part, utom när det krävs enligt lag.

Vår webbplats kan länka till externa webbplatser som inte drivs av oss. Observera att vi inte har någon kontroll över innehållet och rutinerna på dessa webbplatser och inte kan ta ansvar eller ansvar för deras respektive sekretesspolicy.

Du kan fritt avslå vår begäran om din personliga information, med förståelsen att vi kanske inte kan ge dig några av dina önskade tjänster.

Din fortsatta användning av vår webbplats kommer att betraktas som acceptans av vår praxis kring sekretess och personlig information. Om du har några frågor om hur vi hanterar användardata och personlig information, kontakta oss gärna.

Denna policy träder i kraft den 19 december 2017.